3 Mayıs 2024

Yok böyle ölüm şekli! Tarihin en korkunç 10 idam yöntemi…

Tarih boyunca adaleti sağlamak ve insanları cezalandırmak için birçok farklı idam yöntemi uygulanmıştır. İnsanlara caydırıcı bir etki bırakmak için yapılan idam yöntemlerinin kimisi acısız, kimisi ise korkunç derecede ızdıraplı ölümlerle sonuçlanıyordu. İşte tarihte uygulanan en garip 10 idam yöntemi

İdam, insanların suç işlemesini engelleme, caydırıcı etki yaratma, toplumu koruma ve adaleti sağlamak için kullanılan bir cezalandırma yöntemidir.

Tarihte ülkeler, suçluların cezalandırılması için birçok farklı idam yöntemi uygulamıştır. Günümüzde ise sadece birkaç ülke, idamı bir ceza yöntemi olarak kullanır.

İdam yöntemleri ya da idam cezası hakkında hala daha tartışmalar devam etmekte. Bazı kişiler veya sivil toplum kuruluşları idamların insan haklarına aykırı olduğunu ve bir vahşet olarak tanımlamakta. Ancak azımsanmayacak geniş bir kitle de, suçun boyutuna göre idam cezasının uygulanması gerektiğini savunmakta.

İnsanlık tarihi boyunca uygulanan bütün idam yöntemlerini buraya yazmaya kalksak, uzun bir makale yazmamız gerekir. Bu sebeple tarihte ülkelerin sık kullandığı idam yöntemlerinden 10 tanesini yazdık.

10) ASILARAK İDAM!

En sık kullanılan idam yöntemidir. İdam edilecek kişi yüksek bir taburenin üzerine çıkarılır ya da alt tarafı açıklacak bir düzeneğin üzerine getirilir. Mahkumun boynuna ise urgan adı verilen bir ip geçirildikten sonra, altındaki tabure çekilir. Havada asılı kalan mahkumun ya boynu kırılır, ya da boğularak ölür.

9) KURŞUNA DİZEREK İDAM!

Daha çok Batı ülkelerinin eskiden tercih ettiği bir idam yöntemidir. İdam mangası olarak adlandırılan askerler, gözleri bağlı mahkuma aynı anda ateş ederek infazı gerçekleştirir. Genellikle, korkaklık, isyan, firar gibi suçlar için bu yöntem kullanılmıştır. Romanya’nın devrik lideri  Nicolae Ceauşescu 25 Aralık 1989 günü bu şekilde infaz edilmiştir.

8) ELEKTRİKLİ SANDALYE İLE İNFAZ

İlk kez ABD’de ortaya çıkan elektrikli sandalye ile idam yöntemi, bilinen en acılı idam yöntemlerinden biridir. New York eyaletinde Edison’un deneylerinden ilham alarak yapılan idam şeklinde, mahkum tahta bir sandalyeye oturtulur ve kafasına elektrot bağlanır. Yüksek elektrik akımına kapılan mahkum kalp durması ya da beyin ölümünün gerçekleşmesiyle yaşamını kaybeder. Elektrikli sandalyenin ilk kurbanı kız arkadaşını öldürmekten yargılanan William Kemmler olmuştur.

7) ZEHİRLEME YÖNTEMİ

Mahkum bir sedye üzerine yatırılır ve zehirli bir iğnenin vücuda entegre edilmesiyle infaz gerçekleşir. Günümüzde ötenazi olarak da kullanılan bu yöntem en acısız idam yöntemi olarak bilinir. Aman siz yine de zehirli iğnelerden uzak durun.

6) GAZ ODASI

Gaz odası, yoğun şekilde karbondioksite maruz bırakılan mahkumların idam edilme şeklidir. Bu da birçok idam yöntemi gibi ABD’de ilk kez ortaya çıkarken, bu yöntem en çok Hitler Almanya’sında Yahudiler için kullanılmıştır.

5) LETHAL ENJEKSİYON İLE İDAM

Lethal enjeksiyon ile idam yöntemi zehirli iğne ile idam yöntemine benzerlik gösterir. Ancak lethal enjeksiyonda mahkuma 3 farklı ilaç enjekte edilerek kademeli olarak infazı gerçekleşir. Bu idamı gardiyanlar uygularken, bazı istenmeyen durumlar da gerçekleştiği için acılı bir idam şekli olarak kabul edilir.

4) İP İLE BOĞARAK İDAM!

İp ile boğarak idam etme yöntemi Türklerin hanedan mensuplarına veya devlet adamlarına uyguladığı bir yöntemdir. Hanedan mensuplarının kanı kutsal sayıldığı için kan dökmeden cellatlar tarafından uygulanan bu yöntem, bazı kültürlerde de idam şekli olarak kullanılır.

3) TAŞLAYARAK İDAM!

Taşlayarak idam etme şekli genellikle şeriat ile yönetilen ülkelerde sıkça görülür. Bedenin tamamı dikey biçimde gömülen suçluya atılan büyük taşlar, mahkumun acı içinde ölmesini sağlar. Günümüzde bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerinde hala bu yöntem uygulanmakta.

2) YAKARAK İDAM!

Tahta bir kazığa bağlanan mahkumun altına ateş yakılarak idamı gerçekleştirilen bu yöntemin tarihi çok eskiye dayanır. Yakarak idam, eski çağlarda vatana ihanet edenlere ve cadılık faliyeti yürütenlere uygulanan acılı bir idam yöntemidir.

1) ÇARMIHA GERİLEREK İDAM!

Roma İmparatorluğu döneminde sık kullanılan bir idam yöntemi olan çarmıha germede, mahkumun elleri ve ayakları çapraz bir ahşap tahtaya veya direğe çivileyerek idam etme yöntemidir