Gizlilik Poltikası

ANN'DA KALMAYA DEVAM EDİN

AMAÇ

İşbu Politika, internet sitemizde kullanılabilecek çerezler konusunda site ziyaretçilerini bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır. 

 

ÇEREZ NEDİR? 

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. Bu sayede internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilerek sitemize giriş yaptığınız cihaz otomatik olarak tanınır ve ayarlarınız sizlere kullanım rahatlığı sağlamak için geri yüklenir. Sitemiz tarafından çerez yöntemiyle kaydedilen bilgiler sizin sunduklarınızla sınırlıdır. Sitemizde paylaşmadığınız bilgilere erişilemez. Ayrıca, çerezler, bilgisayarınızdaki diğer dosyalara ulaşamaz.

 

NE İÇİN KULLANILIR?

Çerezler, sitemize giriş yaptığınız cihazdaki eylem ve tercihlerinizi kaydederek internet sitemizi iyileştirmek ve aynı cihazdan tekrar giriş yaptığınız takdirde kaydedilen ayarların otomatik olarak yüklenmesiyle sizlere kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılır.

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.
Performans – Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek amacıyla kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgilerin toplanması için bu tür çerezler kullanılır.
İşlevsel Çerezler: Web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amacıyla kullanılan çerezlerdir. 
Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Kişilerin internetteki davranışlarının sürekli olarak izlenmesi ve faaliyetlerinin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilmesi ve söz konusu reklamların kişiye gösterilmesine olanak tanımaktadır. Çerez bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 

ÇEREZ TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

İnternet sitemizde yer alan çerezlerden internet sitesinin yönetimi için zorunlu olanları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” şartı, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GVKT”) öngörülen veri işleme şartlarından “Özellikle veri sahibinin çocuk olması halinde veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlüklerinin bir kontrolör veya üçüncü bir kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu menfaatler doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması” kapsamında; diğer çerezleri ise “Açık rızanın varlığı” kapsamında işlemekteyiz. Açık rızanızı “Çerez Kontrol Paneli” üzerinden çerezlere onay vererek gösterebilirsiniz. Tüm çerezler internet sitesi aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

 

ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

www.annturkiye.com internet sayfamızda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. “Çerez Kontrol Paneli” üzerinden bu çerezler devre dışı bırakılamamaktadır. Sitemizde kullanılan çerezleri, “Çerez Kontrol Paneli” üzerinden görüntüleyebilir ve tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

 

ÇEREZ TABLOSU

Veri Sorumlusu 
ANATOLIAN GLOBAL MEDYA A.Ş. 
İnternet Sitesi: www.annturkiye.com
E-Posta Adresi: [email protected]