7 Temmuz 2024

SWOT Analizi nedir?

Son günlerde dillerden düşmeyen SWOT Analizini sizler için araştırdık. Nedir, kimler kullanır, nelere faydası var bir bakalım istedik.

Günümüz dünyasında her şeyin hızla değiştiği ve değişimin kaçınılmaz olduğu göz önüne alındığında iş dünyasında uygulanan yöntemlerinde hızla değiştiğini görürüz. İşletmelerin ayakta kalabilmesi için stratejik planlamalar büyük önem taşıyor. Her geçen gün büyüyen rekabet dünyasında işletmelerin uyguladıkları çeşitli analiz araçları bulunuyor. Bunların başında da ‘SWOT Analizi’ geliyor. Peki, nedir bu SWOT Analizi, nasıl uygulanır ve faydaları neler, gelin hep beraber inceleyelim.

SWOT ANALİZİ NEDİR?

SWOT Analizi, İngilizce, ‘Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threads’ kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Türkçe’de bu kavramlar güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak karşılık buluyor. SWOT Analizi, bir organizasyonun içsel ve dışsal faktörlerini bu dört başlık altında inceleyip çözüm bulma yolunu benimsiyor.

Mesela güçlü yönler dediğimizde işletmenin diğer işletmelerden daha güçlü olduğu yönleri ele alınır. Güçlü bir marka, yenilikçi ürünler, yüksek müşteri memnuniyeti Strengths’i oluşturur.
Yetersiz finansal kaynaklar, düşük pazar payı, eski teknoloji kullanımı gibi bir dizi faktör de Weaknesses dediğimiz kısmı kapsar. Yeni pazarların açılması, teknolojik yenilikler, düzenleyici değişiklikler fırsatlar olarak değerlendirilebileceğinden Opprtunities kısmını kapsar. Rekabetin büyüklüğü, ekonomik durgunluk veya kriz durumları değişen müşteri tercihleri de tehdit yani Threats kısmını kapsar.

SWOT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

SWOT Analizi yapmak için izleyeceğiniz yolların başında mevcut performans verileri, pazar araştırmaları ve sektörel raporların incelenmesi gibi bir dizi bilgi toplama işlemiyle işe başlamak gerekiyor. Ardından da içsel bir analize girişip kurumun ya da işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Ardından da dışsal analize geçip olası fırsatlar ve tehditleri belirlemeniz işinizi kolaylaştıracak. En son olarak da tüm bu veriler üzerinden bir stratejik planlama yapmanız gerekiyor.

SWOT ANALİZİNİN FAYDALARI NELER?

SWOT Analizi mevcut durumunuzla ve olası gelecekle ilgili atacağınız adımlar konusunda farkındalık sağlar. Yönetimin daha bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar almasını sağlar. Güçlü yönler belirlendiği için rekabet konusunda avantaj elde edersiniz. Olası tehditler belirlendiği için de riskleri nasıl yönetebileceğinizi bilirsiniz. Zayıf yönlerin belirlenmesiyle de kısıtlı kaynakları bile nasıl değerlendireceğiniz konusunda etkili ve verimli kararlar almanız kolaylaşır.