13 Mart 2024

PayPal’ın Türkiye macerası başlıyor mu? KVKK’dan yeşil ışık!

Okan Güleş
Okan Güleş Bilim ve Teknoloji editörü
2016'da Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan PayPal, Türkiye macerasına çok yakında yeniden başlayabilir. KVKK için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken, global şirketler için de Türkiye kapısı yeniden aralandı.

Dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli ödeme sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Ancak Türkiye’de, yaygın olarak kullanılan bu ödeme sistemleri için ne yazık ki resmi bir onay verilmiyordu. Genellikle ödeme sistemlerinin ülkemizde kullanılabilmesi için çeşitli onaylardan geçmesi şartı bulunuyordu ve bu durum da şirketlerin faaliyetlerine başlamasına engel oluyordu.

Tam da bu noktada beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Kararda yer alan 6698 sayılı KVKK’nın 9. maddesinde önemli bir değişikliğe gidildi.

BEKLENEN DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu kapsamda yurtdışı kuruluşlu global şirketler, (Meta, X, PayPal, Apple Pay vb.) bünyelerinde tuttukları kullanıcılara ait kişisel verileri, kendi ülkelerinde barındırma yetkisine sahip olacak.

Yapılan değişiklikle birlikte önümüzdeki günlerde PayPal’ın yanı sıra Apple Pay, X, Instagram ve Facebook gibi global şirketler de ödeme sistemlerini gerekli izinler alması durumunda Türkiye’de aktif edebilir. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan kararın detayları:

Yeterlilik Kararı:

 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, sektör veya uluslararası kuruluş için Kurul tarafından yeterlilik kararı verilirse, veri sorumlusu ve veri işleyenler bu ülkeye veri aktarabilir.
 • Yeterlilik kararı 4 yılda bir gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde değiştirilebilir, askıya alınabilir veya kaldırılabilir.
 • Yeterlilik kararı verilirken dikkate alınacak kriterler şunlardır:
  • Karşılıklılık durumu
  • Kişisel verileri koruma mevzuatı ve uygulaması
  • Bağımsız ve etkin veri koruma kurumunun varlığı
  • Uluslararası sözleşmelere taraf olma durumu
  • Küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu

Yeterlilik Kararının Bulunmaması Durumu:

 • Yeterlilik kararı yoksa, aşağıdaki uygun güvencelerden biri sağlanırsa veri aktarımı yapılabilir:
  • Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşma ve Kurul izni
  • Bağlayıcı şirket kuralları ve Kurul onayı
  • Kurul tarafından ilan edilen standart sözleşme
  • Yeterli korumayı sağlayacak yazılı taahhütname ve Kurul izni

Arızi Aktarım Haller:

 • Yeterlilik kararı ve uygun güvenceler yoksa, aşağıdaki hallerde arızi olarak veri aktarımı yapılabilir:
  • İlgili kişinin açık rızası
  • Sözleşmenin ifası veya öncesi tedbirler için zorunluluk
  • Kişi yararına sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunluluk
  • Üstün kamu yararı
  • Bir hakkın korunması için zorunluluk
  • Acil durumlar
  • Kamuya açık sicilden aktarım
 • Bu haller kamu kurumlarının kamu hukukuna tâbi faaliyetlerine uygulanmaz.

Sonraki Aktarım ve Uluslararası Kuruluşlar:

 • Yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımı ve uluslararası kuruluşlara aktarımı da bu kanun kapsamında değerlendirilir.

Diğer Hususlar:

 • Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi zarar göreceği durumlarda Kurul izniyle veri aktarımı yapılabilir.
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
 • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Söz konusu kanun teklifine ait tüm kararları buradan okuyabilirsiniz.